A nők leggyakoribb szexuális problémái

I. Szemléleti alapvetések

  Minden ember természetes képessége, lehetősége : a szexuális vágy, az izgalom és a kielégülés

  A pszichoszexuális fejlődést biológiai, pszichológiai, kulturális-társadalmi tényezők alakítják

  A szexuális viselkedést, magatartást az embereknél elsősorban pszichológiai és társadalmi faktorok szabályozzák.

  A szexuális viselkedés tanulandó, tanulható, tehát nem ösztönös, veleszületett sajátosság

  A félelem, a szorongás gátolja a szexuális működést

  A szexuális élet jelentősége párkapcsolatokban: önmagában a legjobb szexuális harmónia sem elégséges egy jó kapcsolat fenntartásához, de a legjobb emberi kapcsolat tartósságához is legalább elfogadható minőségű szexuális élet szükséges.

II. Problémamentes a szexuális mûködés

akkor, ha a partnerek elégedettek az együttlétek gyakoriságával, módjával, hogyanjával, és általában mindketten eljutnak a kielégülésig. A hagyományos orvosi- és közgondolkodásban a nõk szexuális zavarait frigiditásnak (nemi hidegség) nevezték. A modern szexológia és szexterápia a rendezés szempontjából pontatlannak, értelmezhetetlennek és elmarasztalónak találja a frigiditás elnevezést. Helyette a szexuális vágy, igény, az izgalomba kerülés és kielégülés zavarát fogalmazta meg.

A nõk szexuális alapmûködésének négy fázisát különböztetjük meg.

  A vágy fázisa: igény a szeretkezésre, a kielégülésre. Ennek erõssége, gyakorisága egyedi, számtalan belsõ és külsõ tényezõ befolyásolja. Nincs objektív mérce a “normális” vágyra. Lényeges ebbõl a szempontból az, hogy a pár mindkét tagja közel elégedett legyen az együttlétek gyakoriságával.

  Az izgalmi fázis: megfelelõ körülmények, megfelelõ feltételek között, a partnertõl kapott, kölcsönösen elfogadott ingerlések hatására a szexuális izgalom kialakul, fokozódik, annak minden testi-lelki, élettani következménye észlelhetõ. Fontos tudni, hogy az un. Izgalmi görbe a két nemnél jelentõsen különbözik egymástól. Általában a nõi izgalom lassabban emelkedik, hosszabb ideig marad változatlan szinten. (Plato szakasz)

  A kielégülés, az orgazmus fázisa. Az élmény élettani alapja a hüvely körüli izmok többszöri, ritmikus összehúzódása, ellazulása. Bekövetkezésének feltétele a nõk többségénél elsõsorban a csikló ingerlése. Az orgazmus élménye igen változékony és nagyon sok tényezõtõl függ. Minõsége az “éppen sikerülttõl” az extatikus, komplex élményig terjed. Ha sikerül, természetesen jó, de nem tanácsos az az egyidejû orgazmust célként erõltetni. Ez a hozzáállás élményveszteséggel járhat. Tartós kapcsolatban – kölcsönös elfogadás esetén – célszerû megtanulni a közösülésen kívüli kölcsönös kielégítés módjait is.

  A megnyugvás fázisa. A kielégülés után a nõk ebben a fázisban is lassabban, fokozatosan kerülnek vissza a szeretkezés elõtti testi-lelki állapotba.

III. Szexuális zavarok

1. A vágy fázis zavarai

a) Elsõdleges, (primer) zavarnak nevezzük azt a problémát, ha a páciens soha, semmilyen ingerhelyzetben nem érzett igényt a szexre. Amennyiben mégis szexuális együttlétre került sor, az közömbös vagy kellemetlen volt a számára. Ez a fajta zavar rendkívül ritka.

b) Másodlagos, következményes (szekunder) zavarnak nevezzük azt a problémát, ha volt igény, vágy, de az fokozatosan vagy hirtelen csökkent, illetve elmúlt. Ez a panasz a leggyakoribb.

2. Az izgalmi fázis zavarai

Az izgalmi fázis zavaráról akkor beszélünk, ha jó feltételek (elfogadott partner, körülmények, ingerlések) mellett sem alakul ki, nem fokozódik, elakad vagy visszaesik az izgalom. Ennek a problémának a primer változata (soha, sehol, senkivel, semmitõl) ritka. A másodlagos, következményes forma viszont igen gyakori. Oka lehet az orgazmus rendszeres elmaradása, a ritka, esetleges kielégülés, nõgyógyászati megbetegedés (pl: hüvelygyulladás), depresszió, egyes gyógyszerek használata, alkohol, kábítószerek élvezete. A partnerkapcsolat tartós megromlása, “a jó szex-reagálás” erõltetése, a megfelelési kényszerhelyzet ugyancsak az izgalmi fázis zavarához vezethet.

3. A kielégülési fázis–az orgazmus zavarai

Amennyiben igény van a szexuális együttlétre, az izgalomba kerülés problémamentes, de az orgazmus elmarad, a kielégülési fázis zavaráról beszélünk. Fontos tudni, hogy az teljesen egyéni (és ezen belül is változó), hogy aktuálisan milyen és mennyi ideig tartó ingerlés szükséges a kielégülés eléréséhez. Igen gyakori panasz, amely szaksegítséggel eredményesen rendezhetõ.

4. Fájdalmas közösülés, közösülési képtelenség, vaginizmus

Ennél a problémánál a közösülés kivételével a szexuális mûködés rendben zajlik, akár a kielégülés képessége is meglehet. Ilyen panasz esetén gondolni kell nõgyógyászati betegségre (hüvely gyulladás, méhszáj felmaródás) Gyakori okként szerepel a félelem a közösüléstõl (fájni fog) a terhességtõl (fogamzásgátlás megoldatlansága). A panasz közvetlen oka a hüvelybemenet körüli izmok görcsös összehúzódása. Türelmes szakember segítségével irányított folyamatban a panasz rendezhetõ.

5. A nõi szexuális mûködési zavarok okainak rangsorolt összefoglalása

a) Tájékozatlanság – hibás információ

– hiedelmek

b) Teljesítményszorongás – meg kell felelni a jó szexuális reagálás követelményének

c) Kommunikációs zavar a partnerek között

d) Párkapcsolati zavar következménye

A szexuális funkciózavarok rendezésének (szexterápiának) jól kidolgozott módszerei vannak. A szexterápiára kiképzett és abban járatos szakemberek eredményesen tudnak segíteni a szexuális problémák rendezésében, ha a páciensben komoly az elhatározás a tartósabb munkára.

Dr Kiss Ernõ: