Petting

A petting formáját tekintve azonos az előjátékkal. Simogatás, ölelkezés, becézés, csókolózás, gyengéd szerelmes szavak suttogása, kedveskedés, valamint az erogén zónák és a nemi szervek izgatása, ingerlése közösülés nélkül. Lényeges különbség, hogy hosszabb, elnyújtottabb, mint az előjáték és nem a közösülésre való felkészülés, hanem egy hosszantartó kellemes szeretkezés a szerelmi gyönyörök élvezete közösülés nélkül. Természetesen nem zárható ki az ingerléssel kiváltható orgazmus sem.

 

A petting alkalmazása sokféle okból és célból történhet, így széles területet ölel fel:

- Fiatalok alkalmazhatják a szexuális életre való felkészülés, a szüzesség megóvása és a nem kívánt terhesség megakadályozása céljából.

-          Felnõtt korban a szexuális élet változatosságának fokozása és hasonlóképpen a nem kívánt terhesség megakadályozása céljából.

-          Alkalmazható továbbá átmeneti, vagy tartós merevedési és egyéb szexuális zavarok áthidalására, rendezésére és gyógyítására is.

Nagyon lényeges eleme ilyen esetekben a pettingnek, hogy a férfit feloldja a teljesítmény kényszertõl, a kudarctól, való félelemtõl és egyéb pszichés gátlásoktól.

 

A petting különös szerepet tölthet be a közép, de fõképpen az idõskorú emberek szexuális életében, mikor a potenciájuk már csökkenõ tendenciát mutat és átmeneti, vagy tartós merevedési problémák és egyéb szexuális zavarok jelentkeznek. Az idõskorú párkapcsolatokban a petting tehát lehetõvé teszi a szexuális élet továbbfolytatását, folyamatának megõrzését, vagyis nem kell lemondani a szexuális életrõl.

Szexológusok és orvosok egyaránt rámutattak arra a tényre, hogy miért kellene a fiatal korban már alkalmazott pettinget mellõzni, mikor az orális és manuális technikák épp a közép és idõskorúak szexualitásában nyerik el értelmüket. Bizonyos életkorban és bizonyos periódusokban, amikor szexuális zavarok lépnek fel, petting technika segítségével, sokkal kellemesebben és könnyebben érhetõ el a szexuális kielégülés, mint erõltetett, eredménytelen nemi aktus útján. Az idõsebb korban már nem lehet cél az utódnemzés, csak az örömszerzés és örömnyújtás. Ebbõl következik, ezen a téren minden cselekmény normális, esztétikus és jogos, ha a kölcsönös egyetértéssel, az örömszerzést és örömnyújtást szolgálja.

 

A nõi frigiditás és egyéb szexuális zavarok oldásában, helyreállításában is nagy jelentõsége lehet a petting módszerek és technikák alkalmazásának. Nagyon lényeges, hogy a pettingnél is érvényesüljenek a lelki-érzelmi tényezõk, az egymásiránti megértés és a harmonikus emberi kapcsolatok.

A már említetteken túl tekintsük át milyen egyéb elõnyei, vannak a szeretkezés nem közösüléses formájának, a pettingnek:

Nagy elõnye, hogy sokkal többször lehet szeretkezni, mint a közösüléses formánál, mivel nem kell erõltetni az orgazmust és a magömlést. A közösüléses szeretkezés a közép és idõskorban már csökkenõ tendenciát mutat, ami heti 1-2 aktusra, vagy egyéni adottságoktól függõen még ennél is kevesebbre esik vissza. Gyakran elõfordul az is, hogy a közösülés már nehezen kivitelezhetõ az erõltetés pedig egészségtelen. A pettingnél nem kell tehát bevárni azt a viszonylag hosszabb idõt, míg a férfi újra alkalmas lesz a koitusra, tehát kiküszöbölhetõek azok a hosszú idõszakok, amelyek esetenként hetek vagy hónapok is lehetnek. A nemi élet élvezetét és egyben az egészséges életvezetést segíti elõ a petting gyakori alkalmazása. Az erõltetés és teljesítménykényszer nélküli többszöri kellemes nemi ingerekkel járó szeretkezés a szervezet egészséges reagáló képességét is elõsegíti. Egyik kiváló szexuál pszichológusunk találóan fogalmazta meg: "Minden nap meg kell merülnünk a szerelem tengerében. "További elõny, hogy ez által a nemi gyönyör élvezése tökéletesebb és érzelmileg elmélyültebb lesz, ami erõsíti az emberi kapcsolatokat is. A helyesen alkalmazott petting esetén lényegesen javulhat mind a nõ, mind a férfi szexuális életének minõsége, sõt esetenként a koitus és orgazmus készsége is. A pettingnél, mint említettük, az elõjátéknak más szerepe van, mint a közösülésnél, ezért azt inkább szerelmi játéknak nevezhetjük. A szerelmi játékok kialakításánál elsõdlegesen figyelembe kell venni, hogy minden párkapcsolatban új erogén zónák fedezhetõek fel. Tehát bõvíteni kell az erogén zónák számát, majd nagy gondot fordítani azok beérzékenyítésére, és felváltva idõközönként más és más területek ingerlésére. Ha több nemi gyönyört akarunk, akkor tökéletesíteni kell alkalmazott módszereinket is. A szerelmi játék jellegzetessége továbbá, hogy éppen a szeretkezés gyönyöre érdekében lassúbb és sokkal hosszabb az elõjátéknál. Ez természetesen csak fokozatosan érhetõ el, kölcsönös együttmûködéssel és a kommunikáció tökéletesítésével.

A szerelmi játékban az ingerlés módjainak és technikájának van nagy szerepe. Az ingerlésnek mindig bevezetõje a lelki-érzelmi kapcsolatok érzékeltetésének kifejezésre juttatása. A kedves szavak, ölelések, csókok stb. bizonyíthatják az együvé tartozás érzését, amit összehangolódásnak nevezünk. Az erogén zónák ingerlésének néhány jelentõsebb módozataira kívánunk rámutatni. Meg kell jegyezni, hogy az általában ismert és leghatékonyabb izgatható erogén zónáktól egyénileg nagy eltérések lehetnek, tehát ezek komoly odafigyelést és tapasztalatokat igényelnek. A szerelmi gyönyör élvezésére irányuló ingerlésnek nagyon sok módja van. Ezek alapszabálya, hogy csak a kölcsönösen elfogadott módozatok kerüljenek alkalmazásra egymásszemélyiségének tiszteletben tartásával. Az ingerlés a szeretkezés kezdetén legyen finom, gyengéd a nemi izgalom felkeltése céljából. Ez fõképpen simogatás, ölelkezés, csókolózás, mely kiterjed az egész testre. Ez esetben az egész testen eloszló kellemes érzések, kiváltásáról van szó.

A szerelmi gyönyör élvezésére irányuló aktív erõsebb ingerlés már koncentráltan a legérzékenyebb erogén zónákra és a nemi szervre irányul. Ez esetben már petting technikáról beszélünk, melynek lényege, hogy az egyéni adottságok és kívánságok figyelembe vételével az "ars amandi"-t a szerelem mûvészetét tudjuk alkalmazni. Adott esetben már az ingerzónákra irányuló koncentráltgyönyörön van a hangsúly. Az aktív, erõsebb ingerlések, melyek az erogén zónákra és a nemi szervre irányulnak, a következõk lehetnek:

- Kézi ingerlés különbözõ módozatai, mely kiterjedhet a test egészére

- Szájjal történõ ingerlés, csókolózástól a kívánt bármelyik testrészig.

- Különbözõ testrészekkel történõ ingerlés, pld. Mellekkel és nemi szervekkel.

- Érzéki masszázs, mely különleges módon kiterjed a test egészére és koncentráltan a kívánt testrészekre.

- Különbözõ segédeszközökkel, pl. vibrátorral történõ ingerlés.

 

Az ingerlés megállhat az orgazmus kiváltása nélküli szinten, de aktívan szolgálhatja az orgazmus kiváltását is az egyéni kívánalmaknak megfelelõen Szükséges rámutatni, hogy a pettinggel kiváltott orgazmus fizikailag teljes értékû lehet, de érzelem és lelki vonatkozásban hiányozhat az eggyé válás átérzésének igénye és szépsége, vagyis a teljes kielégülés. A petting alkalmazását mindig valami indokolja a már említett okok miatt. Ezért tudomásul kell venni annak szükségszerûségét, és el kell fogadni a közösüléses formától való különbségét és eltéréseit.

Az orgazmus kiváltásának van azonban egy olyan pozíciója, amikor megközelítõleg teljes értékûvé lehet tenni mind a férfi, mind a nõ számára a szeretkezést a petting keretein belül. Ez a következõképpen történhet:

Az orgazmus-készségre ösztönzõ szint elérésekor a nõ a hátán fekszik nyújtott lábakkal, a férfi pedig ráfekszik a nõre oly módon, hogy a nõ csípõjét a két combja közé veszi és péniszét a nõ combjai, közé helyezi úgy, hogy az érintkezzen a nõ nemi szervével lehetõleg úgy, hogy a pénisz a szeméremajkakon elhelyezkedve makkja a csiklóra feküdjön. Ebben a helyzetben mindketten körkörös, vagy egyéb mozgásokkal eljuthatnak az orgazmushoz. Természetesen ezt megelõzõen célszerû mind a férfi péniszét, mind a nõ nemi szervét és combjának belsõ felét síkosító krémmel, vagy olajjal alaposan bekenni. Ez nagyon alkalmas akkor, ha a férfinek nincs megfelelõ merevedése, mert az összeszorított combok elõsegítik a merevedés fokozását. A pozíció a nõ számára is sajátosan kellemes érzést nyújthat, egyes esetekben még gyönyörtelibb érzést is kiválthat, mint a közösülés. Az orgazmus kiváltásának is ezen kívül sokféle egyénileg alkalmazható módja van, ami igen eredményes lehet.

Kezdjük a nõ orgazmusának kiváltási lehetõségeivel. Az elõzõekben már említett mód is alkalmas a nõi orgazmus kiváltására, de az egyéni adottságok ettõl eltérhetnek. Nõknél általában a csikló, "G pont", vagy az egyénileg legérzékenyebb erogén zóna ingerlésével lehet kiváltani az orgazmust.

Az orgazmus kiváltására alkalmazott petting módozatok és technikák a következõk lehetnek:

 

A csikló ingerlése

 

Általában a nõk legérzékenyebb ingerlési pontja. Az alapszabály, hogy az ingerlést csak bizonyos izgalmi szint elérése után szabad elkezdeni, akkor sem közvetlenül. Elõzetesen a nõ hasát gyengéden át kell simogatni, majd a combok belsõ felét, ezután a vénusz dombot, majd a nemi szerv külsõ részeit. Csak ezek után célszerû közvetlenül a csikló ingerlését megkezdeni.

 

A szeméremajkak gyengéd széthúzása után kitapinthatjuk a csiklót. Kezünk középsõ ujjával végig simogatjuk a csikló mindkét szárát, majd mikor érezzük a csikló megmerevedését ujjbegyünk lassú mozgatásával ingerelni, kezdjük a csikló makkját. Közben idõnként egy ujjbegynyi távolságra a hüvelybe is benyúlhatunk a csikló alatti részen, ami erõsen növeli az ingerlés szintjét. A simogatásokat az izgalmi szint emelkedésével felváltjuk a középsõ ujj csiklón való rezegtetésével és így már rövidesen bekövetkezik a nõ orgazmusa.

 

A "G folt" ingerlése

 

Annak ellenére, hogy Grafenberg már évekkel ezelõtt felfedezte, még nem mindig egyértelmû az értelmezése és gyakorlati megnyilvánulásai. Sok nõnél a G pont nem tapintható, vagy egyáltalán nem érzékeny az ingerlésre. Egyes nõknél tapintható, ingerelhetõ és kiváltható az orgazmus is, de kilövellés nem történik.

Grafenberg tanulmánya szerint valóban található a nõi szervezetben a húgycsõ mentén a férfi prosztatájához hasonló kisebb mirigycsoport, mely valóban váladékot is termel, ami a szexuális izgalom hatására a húgycsõbe kerül, és orgazmus esetén kilövell. A G folt a hüvely felsõ (hasi részén) található, a hüvely bemenettõl kb. 6-10 cm-re. Kitapintása és ingerlése ujjal történik nyomkodással vagy dörzsöléssel. Az izgalom hatására babszem nagyságúra duzzad. A nõ elõször átmeneti vizelési ingert érez, ami szexuális gyönyörérzéssé alakul át. A nõ orgazmusát ez esetben a mirigy- váladék kilövellése kíséri. Egyes nõk közlése szerint a G folt ingerlésével kiváltott orgazmus erõteljesebbnek és kielégítõbbnek tûnik a közösüléssel elért orgazmusnál.

Az ingerlések említett módjait fûszerezni lehet különbözõ orális játékokkal is. A száj és a nemi szervek kapcsolata már két ember legintimebb szférája, ezért különösen fontos, hogy a közös beleegyezéssel, minden kényszer nélkül történjen. Elõfordul, hogy ez a két ember közötti kapcsolatokat elmélyíti szeretkezésüket, gazdagítja, és teljesebbé teszi. De elõfordulhat az is, hogy ennek az ellenkezõje történik, vagyis taszítóvá válik.

Ismeretes, hogy sok nõ számára a kielégülés éppen közösüléssel a legnehezebb, ezért elõnyben részesítik a biztosabb és hatékonyabb csikló vagy G folton kiváltható orgazmust. Az "ars amandi"-hoz, tartozik még a különbözõ testrészekkel való ingerlés. Ez esetben elsõsorban a nemi szervekkel és a mellekkel való ingerlések állnak elsõ helyen, de egyéni kívánságok szerint egyéb testrészek is bevonhatók. Pl. a férfi pénisze makkjával izgathatja a nõ mellbimbóit, csiklóját stb. A nõi melleknek különös szerepe lehet a férfi bármely testrészének az izgatásában és ingerlésében.

Az érzéki masszázs alkalmazása is igen kellemes lehet, mivel a szexuális örömszerzés eszköze a kéz. Az érzéki masszázs kiterjedhet az egész testre, de irányulhat, koncentrálhat az erogén zónákra is orgazmus kiváltása céljából. Az érzéki masszázsról fényképekkel illusztrált szakkönyvek kaphatók, melyek részletesen ismertetik annak módszereit.

Segédeszközök is számításba jöhetnek az ingerlések fokozására kifejezetten egyéni kívánságok és igények alapján. Sokan kedvelik, sokan természetellenesnek tartják. A szex boltokban ezeknek már az egész arzenálja kapható. Legismertebb formái a különbözõ alakú vibrátorok, amelyeket elsõsorban nõk használnak.

Ha nõ ingerli a férfi péniszét, használja mindkét kezét, egyikkel a herezacskót alulról felfelé simogassa, a másikkal tapogassa végig a merev hímvesszõt, majd enyhén húzza vissza a fitymát, keze legyen síkos, majd ujjai hegyével cirógassa végig a hímvesszõt. Késõbb ezt marokra fogva is lehet folytatni a fityma le és felhúzogatásával. Az ingerlésben idõnként szünetet kell tartani, hogy ne történjen meg túl gyorsan a magömlés. A kézzel végzett mûveletek kiegészíthetõk orális játékokkal is. A száj egyébként fontos erogén zónánk. Ingerlése gyönyört és szexuális izgalmat jelent. A nemi szerv ingerlésekor a száj is kap ingereket, így nem csak a partner számára nyújt élvezeteket. A G folt ingerlése, melyet már az elõzõekben említettünk szexuális élvezetet, sõt orgazmust is eredményezhet. Felmerülhet a kérdés, van-e a férfiaknak is G foltjuk?

Erre egyértelmû választ lehet adni: nincs.

 

Befejezésül azt mondhatjuk, hogy a petting a modern szexológia eszköztárának és a kulturált szeretkezés lényeges eleme, még az esetben is, ha a közösülésnek nincs akadálya. Ilyen értelemben, mind az ifjú korban, mind a felnõtt és az idõs korban végig kíséri szexuális életünket.

 

Bp, 1999. augusztus 15.

 

 

Dr. Kosik András